ATEİSTLERE CEVAPLAR, AGNOSTİKLERE CEVAPLAR, DEİSTLERE CEVAP, ORYANTALİSTLERE CEVAPLAR, MİSYONERLERE CEVAPLAR, DİNSİZLERE CEVAPLAR, DARWİNİSTLERE CEVAPLAR

 Turan Dursun'a cevap, Erdoğan Aydın'a cevap, Faik Bulut'a cevap, İlhan Arsel'e cevap, Servel Tanilli'ye cevap, Şakir Keçeli'ye cevap, Abdullah Rıza Erguven'e cevap, Muazzez İlmiye Çığ'a cevap, Arif Tekin'e cevap, Zekeriyya Butrus'a cevap
İnternetin en eski ve en kapsamlı ateist ve oryantalistlere cevap veren anti-misyoner İslamî sitesi

Çok daha zengin bir içerikle geri döneceğiz, inşâe'llâh!
-İslamUstundurCom-
 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي

"Bir düşünce sisteminin hangi görüşler üzerine kurulduğunu anlamaksızın, bütünlüğünü kavramadan, o görüşü reddetmek karanlığa
  taş atmak gibidir. Bir ilme son haddine kadar vakıf olmayan kimse, o ilimdeki bozukluğa vakıf olamaz. O derece vakıf olmalı ki o
  ilimde en büyük olan alimleri geçip, onların kavrayamadığı noktaları kavramalıdır ki o ilmin fasit olduğunu anlasın." ( İmam-ı Gazalî,
  El-Münkız Mine'd-Dalal, s. 11)
"Bize hangi kaynaktan gelirse gelsin, bize ister önceki kuşaklarca, ister yabancı halklarca sunulmuş olsun gerçeği itiraf etmek ve
  özümsemekten utanmamalıyız. Hakikati arayanlar için hakikatten değerli bir şey yoktur. " (Kindî, Felsefi Risaleler, s. 4)
"Bizi hakikate götürecek ilim gayri müslim'de bile olsa onu alır ve ona teşekkür ederiz." (İbn-i Rüşt,  Faslu’l-makâl, s. 81)


                                                                                       

İslam, Misyonerlere cevap, ateistlere cevaplar, din, bilim, felsefe, ateizm, Şeriat ve kadın, İslam'da kadın hakları, Sumerler'den İslam'a Kutsal Kitaplar ve Dinler, Hz. Muhammed neden cok kadınla evlendi, Sümerlerden İslam'a, İslam sümerler, Allah kelimesi ve ay tanrısı, Sümer tabletleri, dinlerin kökeni Sümerler iddiasına cevap, Turan Dursun, İlhan Arsel, Erdoğan Aydın, Faik Bulut, Server Tanilli, Soner Yalçın, Abdullah Rıza Erguven, Şakir Keçeli, Arif Tekin, Muazzez İlmiye Çığ, Misyonerlik, Ateizm, rüya tabirleri, islami sohbet, islami chat, islami siteler,  islamiyet öncesi türk edebiyatı, islamiyetin doğuşu, islamiyet öncesi türk tarihi, islamiyet öncesi türk devleteri, islamiyet sonrası, türk destanları, islamiyet öncesi dünyanın genel durumu, Müslüman bilim adamları, Müslüman ülkeler, Müslüman türk bilim adamları, din kültürü ve ahlak bilgisi, din ve vicdan özgürlüğü, Tasavvuf, Reenkarnasyon, Tenasüh, Ruh çağırma, Ruh göçü, Cin , Ramazan, oruç, namaz, iman, ihlas, Allah, Kuran, İslam, islamiyet, Allah, Kuran, barış, gelenek, bidat, akıl, Dua, Hz. Muhammed, Kabir, Kainat, Küfür, Melekler, Muhtelif, Peygamberler, Ruh, Sünnet, Duygular, Dünya, Fıkıh, Gayb, Hadis, Hayat, Haşir, Hidayet, Dalalet, Yaratılış, İbadet, İlim, İman, İnsan, kuran, Turan Dursun kitapları, İslam dünyası, örgütler, din, tasavvuf, misyonerlik, ezgiler, Ahlak, Aile, Allah, Ayetler, Cehennem,  cumhuriyet, Fıkıh, Gayb, Hadis, tevrat, İsa, darwin, komünizm, hristiyan, Allah, alevi, din, Muhtelif, Peygamberler, Ruh, Sünnet, Ticaret, Yaratılış, İbadet, İlim, İman, İnsan, İslam, Zaman, Ölüm, Şeytan, Şiilik, Alevilik, Kuran, Soru, turan dursun, ilhan arsel, erdoğan aydın, feminizm, hadis, God, Allah, din, ezgiler, Müslüman, bilim, ilim, hümanizm, Allah, gelenek, bidat, iman, tefsir, hadis, mezhep, teknoloji, kader, ahiret, basın, kölelik, barış, faiz, ihlas, riya, medya, had, mevzu, incil, tevrat, isa, musa, marxizm, lenin, troçki, alevi, mukaddes, ilah, şirk, tevhit, cahiliye, nur, risale, ilahiler, mp3, kul, hz-ibrahim, hz-isa, sa' bin ebi vakkas, talha bin said, hz.ömer, besmele, istanbul, mekke, makkah, medine, arabic, necip fazilkısakürek, mevlana, mevlana celaleddin-i rumi, yunus emre, mehmetakif, mehmet akif ersoy, fikra, temel, dursun, nasreddin hoca, ahmed bin hanbel, bediüzzaman said nursi, ebu hanife, hasan-el benna, hasan-i basri, imambuhari, imam gazali, iskilipli atıf, m.esad coşan,  malik binenes, mehmet zahid kotku, muhammed bin idris, ömer nasuhi bilmen, seyyid kutub, sevgi, anne, dünya, insan, kadın, erkek, duygu, inkılap, hayat, human, moslim, hayber, tekfir, hicret, nasrullah, Müslim E's-Sahih, Ebu Davud, Ebu Dâvûd. Sahihi Buharî, Buharî, Müslim, İbn-i Ömer, nurcu, nurculuk, İbni Ömer, Ibni Omer, Ibn-i Omer, fazilet, quran, meal, turandursun, aziz nesin, ilhanarsel, şeytan, seytan, şarap, sarap, huri, gilman, gılman, maneviyat, irtica, fıkıh, fikih, ayetullah, kadın, cariye, kitap, kutsal, iman, cami, cemaat, imam, hatip, hoca, hafız, hafiz, sure, sahih, hadis, mucize, melek, bosanma, boşanma, basörtüsü, başörtüsü, basortusu, hicab, tesettür, kapanma, örtünme, ortunme, ilim, bilim, akil, akıl, istatistik, musevi, hristiyan, kafir, inanc, inanç, hayat, ölüm, olum, aşk, günah, gunah, moda, estetik, carsaf, çarşaf, af, zebani, sirat, sırat, tufan, nuh, musa, anayasa, hukuk, devlet, osmanlı, osmanli, sanat, cumhuriyet, meclis,milliyet, hurriyet, hürriyet, politika, ekonomi, dünya, dunya, evren, demokrasi, yasama, egemenlik, mektep, medrese, anadolu, kainat, kâinat, ruh, ruhani, ruhâni, kutsal, mukaddes, kader, kaza, kâzâ, hac, kurban, oruc, oruç, kutsal, mukaddes, insan, yaratılış, yaratılış, camur, çamur, seramik, Said-i Nursi, Bediüzzaman, Hz. Muhammed, Refah Partisi, Fazilet Partisi, ümmet, Arapça, Arap, dili, Türkçe, Türk dili, türban, başörtüsü, gericilik, irtica, ibadet, evrim, gerçeği, Evrim teorisi,Yaradılış, ateist, ateizm, reform, reformcu, reformist,ergekon destanı, Anadolu, yaratılış, yaratilis, elçi, elci, Hz. Ayşe,

 


 

free hit counter