İSLAMİ KESİMİN TEK MİZAHÎ DERGİSİ!

https://www.facebook.com/cfdergisi

https://twitter.com/cfdergisi

 
" İllâ Allâh! "
  "İslam, üstündür. Hiçbir şey ona üstün olamaz "
                 (Feyz'ül-kadir,c.3, s.179)

       
  "İslam üstündür, alt edilemez."
            
 (Buhari,Cenaiz:79)