Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
 
                                                                            

  Said Nursi yakın arkadaşı Eşref Edip'e şunları söylüyor:
 "Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-i harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Işte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felâket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selâmeti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helâl olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü, bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin, yahut birkaç milyon kişinin-adedini de bilmiyorum ya, öyle diyorlar. Afyon Savcısı beş yüz bin demişti. Belki daha ziyade-imanını kurtarmaya vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım; fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamd olsun. …Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. “ 
(Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı, Tahliller)

                                
                                      
                                                                    

                                                        
 

                                                                Bediüzzaman vefat ettikten sonra Tereke
  
Hâkiminin tesbit ettiği mal varlığı  Bediüzzaman vefat ettikten sonra tereke hâkimi geldi. Üstadın saat, cübbe, sarık ve cebindeki birkaç kuruş bozuk para gibi eşyasını tesbit etti. Bilahare Üstadın talebelerinin müracaatları üzerine, bu eşyanın hayatta olan kardeşi Abdülmecid Efendiye teslim edilmesine dair karar yazdı. Tereke Hâkiminin gelmesi ve tuttuğu tutanak ve karar evrakı şöyledir: Evvela Emniyet Müdürlüğünden Savcılığa müracaat edilmiş, Savcılık da Tereke Hâkimine bildirmiştir.
                                             
Tereke Hâkimliğinin Üstadın odasında tesbit ettiği eşyaların listesi

Eşyanın cinsi  Adedi    Kıymeti-Kuruş
Cizlavet marka bir çift lastik 1 500
Bir sepet içinde:
Dört adet sefer tası içi
Bir adet çinko tencere küçük
Bir tane küçük çaydanlık
Bir ayaklı bardak
İki tane ayaksız bardak 150
Bir adet eski çarşaf
Bir eski Frenk gömleği
Bir tane eski iç gömlek
Sarık üzerine sarılacak bez
Üç tane mendil, bir havlu
Bir de pamuklu hırka, bir eski gömlek
Bir eski çarşaf ve mendil, bir eski bohça 1750
Bir adet havlu 200
Bir adet kırık gözlük
Bir adet dua kitabı
Eski yazı takvim
İki adet kalem.
Başkaca tespit edilecek eşyası kalmadı.