Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
 DİN - SADECE - VİCDAN İŞİ MİDİR ?

 

                                                                                DİN , VİCDAN, HAYAT...!

         Dinin amacı toplum davranışlarını değiştirmek, yanlış olanları engelleyip, birey ve toplumun dünya - ahiret mutluluğunu sağlayacak düzenlemeler yapmaktır...Sadece vicdanda kalan bir din bunu nasıl gerçekleştirebilir ki...İman amel paralelliği olmayınca hem din bundan etkilenir- dışarıdan farklı algılanır, yaşanmadığı, sadece zihinde kalıp uygulanmadığı için- , hem de birey ve toplum bundan negatif yönde etkilenir, çünkü dinin insanların sosyal  hayatlarında karşılaşacağı negatif etmenleri ortadan kaldırmasına fırsat verilmediği için toplumda rüşvet, ahlaksızlık, yolsuzluk  buna paralel olarak  yoksulluk gözükür ...

       Din vicdan işidir demek sadece dini vicdana hapsetmektir...Bu cümleden önce ve sonra gelen süslü kelimeler buna engel değildir, Din- İslam - yaşanmak ve toplumu pozitif yönde değiştirmek için gönderilmiştir...Konumuza ek bilgi için  İslam ve Hümanizm  konusunun mutlaka incelenmesi önemle tavsiye edilir ...!!!

          Din tabii ki aynı zamanda bir vicdan işidir...Vicdanın kabul etmediği zaten hemen hemen hiç dinle uyuşmaz...Ama " islam sadece vicdan işi asla değildir ! " ...
     
Allah, insanların dinlerini yaşamalarına mani olanları fesatçılık/bozgunculukla nitelemektedir: "İnkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar var ya işte onlara yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle azaplarını kat kat artıracağız." (16/88) Bir müslümanın, İslam'ı kabul etmek ve İslam'ın kurallarını uygulamak isteyen kimseye herhangi bir şekilde engel olması düşünülemez. Böyle bir davranış, iman gerçeği ile bağdaşmaz. Müslümanın kendisi, dinin birtakım kurallarını hayatında uygulayamasa bile başkalarını dindar olmaya teşvik eder fakat asla onların dini yaşamalarına engel olmaz ve insanları kötülüklere teşvik etmez. Yüce Allah Kur'an'da, ancak kafir(10) ve münafıkların (63/2-3) insanları Allah yolundan alıkoyduklarını bildirmiştir. İyilikleri men etmek ve kötülükleri emretmek münafıkların vasfıdır. (9/67) Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu! Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir.
  
Bazı kimseler “Din bir vicdan işidir, din vicdanlarda kalmalıdır, dışarıya aksettirilmemelidir... Din ile hayat birbirinden kopmalı, kopartılmalıdır. İnananlar içlerinde inansın, dışarıya göstermesin” diyorlar. Böyle din olur mu? Din hayat demektir. Din yaşanacak şey demektir. Gerçek ve iyi bir Müslüman beşikten mezara kadar din ile içiçe yaşar. Evet din bir vicdan işidir ama sadece vicdanda kalmaz, sadece vicdanla bitmez.”din vicdan işidir, akılla anlaşılmaz” türündeki oryantalist oyunların, Fransız ihtilalinden sonra Avrupa’dan, Müslümanlara ihraç edilen Hıristiyanca bir inanış olduğu muhakkaktır ...!

          F. Gülen : " bazıları "Din bir vicdan işidir" derler; ben buna iştirak edemiyorum. Tamamıyla bir vicdan işinden ibaret değildir o, zira dinin sosyal hayatın içinde de, değişik dönemlerde idarenin içinde de yeri olur. Fakat bu konuların belli ölçüde izafi tarafları, tarihsel tarafları vardır. Mesela, ne seçim şekli, ne de idare konusunda tek bir şekil gösterme imkânı yoktur... Demek ki dinin usulü mahfuz bir kısım muhkematı (kesin hüküm) vardır, bunlara hiç müdahale edilmemiştir; ama onun dışında izafi hakikati olan kısımlar içtihat alanları, istinbat (hüküm çıkarma) alanları olarak açık bırakılmıştır ki, şartlara ve ihtiyaçlara göre değerlendirilebilsin.
Hâkimiyet milletindir sözü neden tartışmalara neden oluyor?
Bazıları onu ilahi hâkimiyete karşı bir alternatif olarak görüyor olabilirler; ama "Hâkimiyet bila kayduşşart milletindir" sözü Meclis'te söylendiği zaman, orada Tahiru'l Mevlevi, Mehmet Akif, Hasan Basri Çantay gibi kimseler vardı ve bir karşı tavırları olmadı.Demek ki o dönemde alternatif olarak algılanmadı ya da onların başka bir bildikleri vardı. Belki de onlar bu sözü monarşik idarenin alternatifi olarak görüyorlardı. Hz. Ebu Bekir döneminde olduğu gibi seçimi halkın yapmasını ve o dönemde olduğu gibi cumhuri bir sistemin olmasını anlıyorlardı. Eğer bu mevzu Allah hâkimiyetinin alternatifi şeklinde görüldüğü halde seslerini çıkarmadılarsa haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmuş olurlar. Oysa onların içinde sükût etmeyecek kadar imanı polat insanlar vardı. Meseleyi çok iyi tespit etmek lazım; zannediyorum bu çerçevede bakılırsa problem kalmayacaktır.Fakat birileri sekülerleşme mevzuunda çok ifrata düşüyorlar. Laikliği farklı anlıyorlar. Din devlet ayırımından daha ziyade dine Descartes'ın ilim ve din arasında bir hat koyup bir kırmızı çizgi çekip birbirlerinin alanlarını ihlal etmesinler mülahazası gibi bakıyorlar. Yani problem tek taraflı değil. Farklı noktalardan besleniyor.

        Begoviç'e göre Hırıstıyanlıkta Tanrı'ya iman bir vicdan işidir. Tanrı ferdi alemin tanrısıdır. Maddi dünya üzerinde ise şeytan hüküm sürmektedir. Onun için Hrıstıyanlıkta Tanrı'ya iman içsel bir hürriyeti ifade eder. İslam'ın Allah inancı ise dışsal hürriyeti de talep eder. Begoviç'e göre İslam'ın iki temel akidesi olan "Allahuekber" ve "la ilahe illallah" aynı zamanda İslam'ın en devrimci parolasıdır...  
   
     
Batıda dine vicdan ve mabette yer veriliyor.Vicdan mabedin dışında dine yer verilmiyor...Bu bozuk isevilik inancına aykırı bir durum değildir ... Ama bu İslam dini için asla söz konusu değildir : " Siz Kur'an'ın bir bölümüne  iman edip bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz...?Sizden kim böyle yaparsa dünya hayatında rezil olur, ahirette de azabın en şiddetlisine çarptırılır ...! " buyuruyor Kur'an ...tercih bize kalmış ...!

                                           
                                           UNUTMAYIN RESMİ SÖYLEM : " DİN VİCDAN İŞİDİR !" BAKALIM ÖYLE Mİ?

 
     LAİK SİSTEM  BİLE   ASAGIDAKİ  KONULARIN İSLAMİ SINIRLAR İÇİNE GİRDİĞİNİ KABUL EDİYOR...KİM DEMİŞ, DİN-DEVLET AYRI DİYE..İŞLERİNE GELİNCE... DİNİN HER ALAN İÇİN SÖYLEYECEĞİ SÖZ VARDIR , MESELE BUNLARIN KABUL EDİLİP EDİLMEMESİ - İMAN EDİLİP EDİLMEMESİ !-

                                         
  TARİH    
DİB  HUTBE KONULARI    YORUMLARIMIZ

31.03.2006 - TÜKETİCİNİN KORUNMASI :İSLAM VE TİCARET HAYATI !
03.03.2006 - TOPLUMSAL DAYANIŞMA : İSLAMIN TOPLUMSAL BOYUTU ...
24.02.2006 - İÇKİ VE UYUŞTURUCUNUN ZARARLARI : İÇKİ YASAKMIŞ DEMEK...NİYE ÜRETİYONUZ..?
27.01.2006 - ALLAH'A İMANIN FERT VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ : HANİ DİN VİCDAN İŞİ İDİ SADECE.TOPLUMSAL BOYUTTA NE? OLUYO 24.03.2006 - İRŞAD VE DAVET SORUMLULUĞU :BİZ İRŞAT EDİNCE NİYE BİZE KIZIYOLAR PEKİ.HAA UYDURMA DİNİ ANLATMIYOZ Dİ Mİ
09.03.2001 - RÜŞVET VE YOLSUZLUK  DİN VİCDAN İŞİDİR, BANA NE, VİCDANIMDA DİN SAKLI AMA RÜŞVET MADDİ Bİ Şİ ...DESEK ..LAİKLİĞE UYGUN DİN ANLAYIŞI OLURSA ..İSLAM'A UYGUN OLUR MU BİLEMEYİZ...!
06.04.2001 - İSLAM’DA SAĞLIĞIN ÖNEMİ VE BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA : SAĞLIK BAKANLIĞINA DA MI EL ATTI DİN NE...?
20.04.2001 - ÇOCUK TERBİYESİ VE SEVGİSİ : AHA...MİLLİ EĞİTİM ...!
22.06.2001 - İSLÂM’DA OKUYUP YAZMA VE EĞİTİMİN ÖNEMİ : YİNE MİLLİ EĞİTİM ...!

06.07.2001 - KUL HAKKI : İNSANLAR ARASI İLİŞKİ... SOSYAL BOYUT...YİNE VİCDANDAN ÇIKTI DİN ...!

03.08.2001 - İSLAMDA EVLENME VE DÜĞÜN ADÂBI : AHA...SOSYAL HAYAT ...YİNE  Mİ...
31.08.2001 - TÜRK LİRASI MİLLÎ İTİBARIMIZDIR
: YORUMSUZ  , WALLA Bİ Sİ DEMİCEZ...!
07.09.2001 - YALANCI ŞÂHİTLİK : ANAAAAA...! MAHKEMEYE DE BULAŞMIŞ BU DİN YAHU ...WAY WAY WAYYYY ...!
21.09.2001 - İŞ HAYATINDA SEVGİ VE GÜVENİN ÖNEMİ : TİCARET...İŞ  HAYATI ...YAKINDA  TÜSİAT ...
23.11.2001 - ÇOCUKLARIMIZ VE EĞİTİM : YİNE MİLLİ EĞİTİM ...
01.02.2002 - DOĞAL HAYATI KORUMAK : VİCDANDAKİ DİN İLE NE İLGİSİ VAR DOĞAL HAYATIN.BİYOLOJİK HAYAT OLSA NEYSE
08.03.2002 - İSLAM’DA KUL HAKKI VE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ : sosyal güvenlik yasa tasarısına da mı el attı bu din..oy oyyy.
19.07.2002 - GENÇLİĞİ TEHDİT EDEN ZARARLI ALIŞKANLIK VE AKIMLAR : GENÇLİĞİN EĞİTİMİ Mİ ...CIK CIIIIK..NE İLGİSİ VAR DİNLE CANIM ...
15.11.2002 - YARDIMLAŞMANIN SOSYAL HAYATTAKİ ÖNEMİ :DİNİ SOSYAL ALANA ALET ETME...!
21.02.2003 - YALANCI ŞÂHİTLİK : AHA  YİNE MAHKEMELERLE İLGİLİ Bİ Şİ... LAİK  DEVLET NEREDE... DİB  ELDEN GİTMİŞ ÇOKTAN
13.06.2003 - DİNİN TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ : NE TOPLUMU YAHU...O  SADECE VİCDANLARDA...FERTLE ALAKALI ...Dİ Mİ YOKSA...

27.06.2003 - SEYAHAT VE İBRET : AHA...Bİ TURİZM  EKSİKTİ ...

04.07.2003 - NİKAH VE DÜĞÜNLERİMİZ : AHA...BELEDİYE BAŞKANLARININ Bİ  İŞİNE DAHA KARIŞTI DİN ...
29.08.2003 - VATAN, MİLLET, DEVLET... İLELEBET :  YORUMSUZ...!

17.10.2003 - TİCARET AHLAKI : TİCARET Mİ...NOOLUYO  YAHU...!
12.12.2003 -İSLAM’DA İNSAN HAKLARI:İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Mİ ANLATILIYOR BU BAŞLIK ALTINDA,HİÇ ZANNETMEM
26.12.2003 - KÖTÜLÜKLERE ENGEL OLMAK : E  OLUNCA, " SANA NE ..KANUNLARDA GENELEV, İÇKİ,FAİZ...YASAK DEĞİL , SANA NE "  DİYOLAR ...

21.05.2004 - KUL HAKKI VE KAMU MALLARINI KORUMAK : KAMU  VE DİN ...BU  KADARDA ACIK YAZILMAZ Kİ CANIM ...
09.07.2004 - İSLAM’DA ADALET ADALET ...SONU  KÖTÜ ..DEVAMINI YAZMIYIM ...
17.09.2004 - EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN ÖNEMİ : GİTTİ MİLLİ EĞİTİM ...

29.10.2004 - TOPLUMSAL İRADENİN TEMSİLİ: CUMHURİYET : YORUMSUZ...
25.02.2005 - KUMAR VE ŞANS OYUNLARI : ŞANSIMIZI DENERİZ...MİLLLLİİİİPİYANGOOOO ... WOOO... !

04.03.2005 - MUTLU AİLE HUZURLU TOPLUM : AHA YİNE VİCDANDAN DISARI FIRLAMIS BİR DİN ANLAYIŞI ... 
08.04.2005 - SAĞLIKLI BİREY SAĞLIKLI TOPLUM : AHA...SAĞLIK, TOPLUM...GİTTİ LAİKLİK ...
22.04.2005 - ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM : NASIL ÇIKALIM...KURAN KURSU, İHL , ... YÖK ... NASI ...!?
20.05.2005 - GENÇLİK : NOLMUŞ GENÇLERE ...DİNİN NE İLGİSİ VAR GENÇLE...O  HAYATINI YAŞASIN...DİN VİCDANDA...KALP TEMİZ OLSUN TAMAM
27.05.2005 - FETİH RUHU : FETİH ...RUH ...OY OY  OY OYYYYY

10.06.2005 - ÇEVRE SORUMLULUĞU : EKOLOJİ, ÇEVRE...NE ZAMAN ÇIKTI BU DİN BENİM VİCDANIMDAN DISARI YAHU ...!
28.10.2005 - CUMHURİYET : YORUMSUZ ....
23.12.2005 - ÇALIŞMA HAYATI VE SORUMLULUKLARIMIZ : ANAAAAA...WIŞŞŞŞ, OY OY OY  OYYYYY..WAH LAİKLİK WAAAAHHH!

                                

        

                                                                                              DİN HAYATIN KENDİSİDİR!

                                                  

 

 

 

                 

                                                                                                    DİN SADECE KALPTE OLURSA