YARDIMCIMIZ OL EY  RABBÎM
BİZİM DİNİNİ YAŞAYAN VE  DİNİNE HİZMET EDEN KULLARINDAN OLMAMIZA İZİN VER ... ÂMİN !

 

           Düşman sadece silah ile saldırmaz, askeri ile ülkeleri işgâl etmez! Kültürü, sineması, dili, yaşam tarzı, hayat görüşü, kuralları, ...ile de
  saldırır  ve beyinleri, zihinleri , bedenleri ele geçirir ...!

         Bizim de  yapmamız gereken de aynısıdır, " Bilim ve Hikmet ile " aynen işgal edilen zihin, beden ve gönülleri  yeniden fethetmek !