Biz sitemize büyük önem veriyoruz, çünkü gerek batı ve gerekse İslam aleminde "İslamfobi" akımının gelişmesine neden olan temel etkenlerin sitemizde ele alınan konu-açıklamaların bilinmemesinden kaynaklandığını iddia etmekteyiz.      
    Batıdaki karikatür krizinin nedeni Hz Muhammed'in (sav) - Başta da Hz Aişe annemizle - evliliği  meselesinin  anlaşılamaması, İslam'ın barış dini olduğunun kavratılamaması, İslam'da kadın hakları, adalet,  hukuk,  hümanizm ... gibi konuların öneminin anlatılamaması, sonuçta da, yüzyıllardır oryantalist/misyonerlerin İslam'ı batıda şeytanın dini olarak göstermeleri  ve hep haçlı seferlerinden kalma önyargılı yaklaşımlar yüzünden, İslam batıda anlaşılamamış ve İslam dini daima batıda hep geri- çağdışı- savaş dini olarak gösterilmiş, tanıtılmıştır.

       Ülkemizde ise dini değerlere olan mesafeli hatta küçümser yaklaşımlara sahip elit- yazar- yönetici kesimin, zamanında hep ateist fikrin bombardımanına maruz kalmaları, ayrıca İslam dininin hurafe- gelenek ile karıştırılması sonucu, İslam düşmanı haline geldikleri görülebilmektedir. İnanıyoruz ki Kur'an ve sahih sünnet temelli islamî anlayış, sadece İslam dünyasına değil  batı alemine de yeni ufuklar açacaktır.
 

                                                                     
 

 

        Ülkemizde misyonerlere -siz bunu yazar, politikacı...olarak ta anlayabilirsiniz, yer-zaman faktörü değişebilir ama metot hep aynıdır!- yapılan saldırıların arkasında, yine bizzat oryantalist/misyonerler ve İstihbarat örgütleri ile onların iç piyonları  bulunmaktadır. Amaçları; kendilerinden  feda edebilecekleri bir kaç kişiye karşılık, ülkemizi uluslararası arenada suçlu konuma sokarak, karşılığında elde etmek istediklerine kısa yoldan ulaşmaktır. Çark budur , geri kalanı teferruattır ! Maşa olanları da, kullananları da uyarıyoruz; Bu oyun asla tutmaz. Kürt kardeşimiz, Alevi dindaşımız, laik yoldaşımızdır!
 

                                                                                   
 

                                          Ahlaksızlık hariç her fikrin hür olduğu bir ortamı savunuyoruz
          Ateizm veya komünizm gibi özelde yaratıcı bir tanrı- ilah fikrini reddedenler Allah'ın varlığı, biyomimetri- akıllı tasarım teorileri ile cevaplanabileceği iddiasındayız !
          Allah var ama din yok diyenler ise "Gerçek" manası ile  O yüce, bilen ve güçlü yaratıcıyı bulursa; bu alemi yaratıp bir kenara çekilemeyeceğini ( Deizm ) bulacaktır iddiasındayız.
           Allah var din de olmalı ama hangisi soru aşamasına gelenlere ise gerek ilahi ( Yahudilik, Hıristiyanlı, İslam )  gerek ilahi olmayan dinler ( Hinduizm, Konfüçyanizm,Taoizm...)  içinde gerek sadece dünyaya önem veren  ve ırkçı bir tanrı inancını savunan Yahudilik inancı ve gerekse tek ilah inancına aykırı ve putpereset bir mantığa sahip ve sadece ahirete yönelik- dünyayı ikinci plana iten içeriği ile - Hıristiyanlık dinine karşılık gerçek manası ile bir ilahta olması gereken sıfatları sadece İslam'ın savunduğu Allah inancı ile ilahi dinler içinde İslam dininin ön plana çıkacağını,  gerekse kast sistemi gibi sömürüye açık içeriğe sahip olmayan veya sadece insanın iç dünyası ile ilgilenirken dünyadaki vahşi sömürü çarkını göz ardı eden ilahi olmayan dinlerin hak- gerçek din olamayacağı kendiliğinden ortaya çıkacaktır görüşündeyiz !
            Allah var, din de var ve hak din İslam'dır diyen ise zaten İslam sınırları içine girmiş demektir, varsa ilmi- aklî- dinî soru- sorunu; kendisini hem aklî hem dinî zeminde cevapları ile tatmin edecek fikirler bulacağına eminiz !

 

 

                 MÜSLÜMANLARI SİSTEMATİK KATLEDİLİYORLAR, TARİHİ İHTİLAFLAR KÖRÜKLENİYOR, YOKSA ÇIKARILIYOR, IRK-MEZHEP-İDEOLOJİK AYRILIKLAR ÖN PLANA ÇIKARILIP, ÜMMET BÖLÜNÜP SONRA TEK TEK YOK EDİLİYOR, ÖLDÜRÜLÜYOR. EMPERYALİSTLER YÜZ YILDIR PLANLI BİR  ŞEKİLDE BİZİ BİRBİRİMİZE KIRDIRIYOR. OYUNU BİLELİM, GÖRELİM; DÜŞMEYELİM!