Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
73.FIRKA : KURTULUŞA   ERENLERİN   CEMAATİ  

                                          73 . FIRKA :KURTULUŞA   ERENLERİN   CEMAATİ

    " Vartalara düşme tehlikesi o kadar çok kolay ki bana ilham geliyor demekten başlar cehenneme girinceye kadar sürer ... ilhamın seytanı mı rahmanı mı olduğu daima dıkkat edilmesi gereken şey...şeytan bazen hayır yoluna sevk ettirerek insanı saptırır...öyle baslar sonra araya kendi fikirlerini sokar...

    Efendimiz Resulullah hazretleri buyuruyor ki  ümmet 73 fırka olacak biri fırka-i necat diğerleri cehenneme girecekler ... hadisin mana olarak ifadelerini yazdım, orjinalini de okudum bu hadiste ince bir hakikat gizlenmiş  o gizli hazineyi buldum  çok düşündüm...elhamdulillah şimdilik bu hadisi fikir olarak hayatıma temel yaptım.kur-an da buyruluyor ki "  ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim vardır? ...ve o takva sahipleri ki ......... kurtuluşa erenler onlardır "...ayetleri çok sayıda bulunuyor.
    Ayrıca efendimiz hazretlerinden bu güne kadar çok sayıda = binlerce taife -grup-ekol-mezhep gelmiş...sadece günümüzde bu sayılar 73 ten de fazladır...hicretten sonra 200 sene sonra bile 700 civarında mezhep vardı...bu güne kadar hepsini toplasak ümmet 70 değil 7000 değil binlerce grupla var olmuş...ayetler verdim ...birde hadis usülünde sayılar çok teknik bir konu olarak çözümlenmiş..örneğin resulullah kur-andan sonraki en belağatlı fesahatlı ifadeler sarfeden tek insandır...onun sözlerinde çok incelikler var .. tesbıh o donemin genel konusma tarzının bır parcası idi  zaten...Verılen sayı  , " asıl degıl, cokluk  " ıfade etmek ıcın kullanılırdı o zamanlar.....mesela efendimiz 3-7-70 gibi 40 gibi sayılar kullanmış ...o bir ifadenin düzenini sayılarla da kurardı ...münafığın alameti 3 tür ...derdi..neden?çünkü bu bir teknik..dikkat celbetmek için ...ayrıca sayılarla cümleleri hafızaya kodlamak çok kolaydır...çok iyi bir öğreticilik tekniği ...peki gerçekte münafığın alametleri 3-4 müdür ...hayır, değildir... kur-anda tarama yapılsa yüzlerce alamet bulunur ...işte bunun gibi sayılar la bir teknik daha uygulamış...bu teknikte " çokluk ifade eden cümleleri 7- 40- 70 " sayılarıyla ifade buyururlar...verilen sayı çokluğu belirten bir beliğ ifadeyi arzetmek için kullanılıyor...73 fırka olacak...yani tek tek saymamız için verilen sayı değil...tek tek sayılan bir yönüde var ...Hak  tek , fıtne cok...fakat bu yönü ahirzamana bakmıyor..henüz bunu farketmedim...çünkü dünya da 70 değil belki 700 tane grup var ....kurtulus bır tek degıl belkı hak yol üzere olan bır kac fırkada olacak belkıde ,yeter kı kuran sınırları ıcınde olsun...o zaman bu sayı işini böyle çözdük diyelim diğer bölüme geçelim

    Hadisin orjinalini okudum, Ebu Hureyre (r.a) nin  rivayetinde fırkai naciye ifadesi yok...sadece hadiste şu geçiyor...73 fırka olacak ...deniliyor...Hadisi şerhedenler eklemişler ,demişler ki : kur-an ve sünnete uyan fırka necat bulacak, yani 72 tanesi cehenneme girecek...hadisin orjinalinde bu ifadeler yok, ama bu yorumlarda doğru...şimdi gelelim bizim yorumumuza...en başta dediğim ayetler gereğince ve başka hadislerin desteğince " ehl-i takva necat bulacak yada diğer bir ifadeyle kur-an sünnete uyan kim ise o kişiler o cemaatin içinde olacaklar " ... bu cemaatin adı yok ..Daha açık bir ifade ile cemaatin adını aramaya da gerek yok.Çünkü bu cemaat Hz. Muhammed (s.av.) Hazretlerinin etrafında toplanan sahabe-i güzin ile ilk halkasını başlatmış.Her asırda halka  halka günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da bu halkanın oluşumu devam ediyor. şimdi sana bu cemaatin hangisi olduğunu söyleyeyim...sen de gel gir katıl bize ... Yetmiş üç cemaat vardı ..bizim cemaat işte bu cemaatler içinde ki " ehli takva olan güruhun, zümrenin  " manevi temsilidir ...kim bu cemaatten der isen, her cemaatin içinden derim ...ehlı takva olan herkes !   çünkü ölçüsü kur-an ve sünnet olan bir çok kişiler her cemaatte yok mudur...işte bu kişilerin manen toplamı 73 . cemaattir. 73.cemaatten olmak için tek şartı kur-an ve sünnete uymak...her cemaatten bu kişilere ulaşılabileceği gibi . mahallende yada çok uzak kıtalarda yaşayan bir Müslüman bu 73.cemaatten olabiliyor ... ne mutlu 73.cemaate dahil olabilene ki ..bizim ümidimizde bu zümreye girebilmek olmalı...bu manalar hadiste gizli.kur-anda zaten açık olarak tarif edilmişler...bu gerçeği öğrendiğim için çok şükrediyorum .yoksa bende donkişot gibi hayalimdeki yeri arar dururdum...

73 Fırka Hadisinde tenteneli perde arkasında gizlenmiş iki hakikat var;

Birinci hakikat;

    Hadisin ince bir hakikati çok zarif bir biçimde kendini öyle örtmüş ki, bu fesahat ancak peygambere yakışır ki , Allah tan aldığı ilham ile konuşan söz ustası Hz. Muhammed Hazretleri bir tenteneli perdenin arkasındaki ışık  gibi hakikatı sunmuş.Biz o perdeyi araladık , perde arkasındaki hakikat ışığı şudur ; İhtilaf ve ayrılık içinde olan tüm grup-cemiyet-ekol-mezhep-fırka-partilerin tamamı Müslüman olma kaydıyla ümmettendir.Çünkü efendimiz, ümmetim ifadesi buyurarak, tüm farklılıklarına rağmen, tüm toplulukları, Müslüman olarak bariz biçimde ima etmişlerdir. Günümüze kadar gelmiş olan ve kıyamete kadar daha da artacak olan fırkalar, ümmet içinde zikrediliyor.Demek ki hiç bir fırkayı ümmetten olma şartı olan Müslümanlıktan çıkarıcı belirgin vasıfları olmadan , ümmetin dışında göremeyiz.

İkinci Hakikat;

     Resulullah aleyhisselam tüm fırkalardan sadece birinin cennete gireceğini ihbar ediyor.Diğer    ''kur-an sünnete uymakta çok kusurlu olan Müslüman kardeşlerimiz'' diğer ifadeyle hatalı- günahkar- Müslümanlar cehenneme girecekler.Dikkat ettiyseniz cehennemden çıkıp çıkmayacaklarına dair açık ifade yok. ima var. Yani ebediyen cehenneme girecekler denilmiyor.Diğer hadislerin desteğiyle biliyoruz ki Müslüman olan herkes cehennemde cezasını çektikten sonra cennete girecektir.İşte bu hadis bu müjdeyi de ima yoluyla , tenteneli perde arkasında saklamış.Bunun da hikmeti şudur ki peygamber edebi Müslüman'ı günaha meylettirecek ifadeler sarf etmez.Bu açıdan bu müjdeyi gizli tutuyor ki Müslümanlar günahkar oldukları halde sevinmesin.

    Netice olarak; Tüm Müslümanlar kardeştir.Fırkalar dan cennete girecek olanlar ehli takva olan herkestir.Dinimiz İslam'dır.iman eden ve İslam'ın şartlarını kabullenen herkes İslam ümmetindendir.Cemaatler din değildir.Cemaatsiz olan ise dinsiz değildir.Din için cemaatler araçtır.Cemaatler için din araç değil amaçtır.Tüm İslami fırkalar İslam'a hizmet ediyorlar.İşte kurtuluşa erenler öyle kimselerdir ki, onların cemaatinin adı değil nitelikleri ön plana çıkmaktadır.Altın Kelime TAKVA....
    Bu neticeyi hakikat olarak kabullenen birisi şunları açıkça görür;
*Birincisi her cemaat için kardeşlerim var der,
*İkincisi cemaatten ziyade , cemaatler içinde gizli olan o kişileri keşfetmeye çalışır,
*Üçüncüsü de İslam Müslüman kavramları zedelenmeden , bu kavramları hak ettiği yere getirir,
*Ve birde dördüncüsü kimsenin  tek hak meşreb benim meşrebimdir demeye hakkı olamaz.Ancak en güzel meşrep benimkidir demeye hakkı olabilir.Zaten bir ehl-i cemaat bu düşüncede olmazsa meşrebinde iyi hizmetlerde bulunması da   umulmaz.

      Her cemaat içinde bu güzide insanlar bulunduğundan , kimi cemaatte çok kimi cemaatte az olduğunu gözlemlemek mümkündür.Bu da o cemaatin yaptığı işlere bakılarak görülebilir..Eğer o cemaatte çok hizmetler yapılmışsa ; alamettir ki o manevi fırkadan kişiler den çok sayıda elemanı bulunuyor ... Günümüzdeki cemaat karmaşasına ve kafası bulanık olan, bir çok arayışta olan Müslüman'a ışık tutmasını cenabı haktan dilerim .. Belki bu hakikati  öğrenen ve idrak eden kişiler , eğer bir cemaate mensup iseler , cemaatleri içinde daha iyi hizmet ederek bu zümreye layık olmaya çalışırlar... ya da eğer bir cemaate dahil değil iseler , bu kişiler de karamsarlıktan çıkarlar ve cemaat adı yerine ehli takva insan ararlar...yada bu hakikati  öğrenen ve idrak eden  bir kimse herhangi bir Müslüman cemaatine girmekte sakınca olmadığını da görür.
       Yanıldık ve hata ettiysek Allahın sonsuz rahmetine sığınırım.Allah için olanlara selam olsun....  
Ahmetberk: 02 Şubat 2005

 

       Ümmetin 73 fırkaya ayrılışı hakkındaki hadis:
       Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Hibban ve Hakim, Ebu Hureyre ‘ den rivayet ederler:
‘’ Yahudiler yetmişbir , Hristiyanlarda yetmişbir fırkaya ayrıldılar.Ümmetimde yetmişüç fırkaya ayrılacaktır.’’
Ebu Hureyre dışındaki rivayetlerde bu hadisin metnine ek olarak, aşağıdaki cümlede yer almaktadır;
‘’Biri Hariç Bütün fırkalar ateştedir’’
     (Bu eklenti Abdullah b.amr, Muaviye, Avf b.Malik, Enes …..vs birkaç sahabedeki rivayetlerde yer 
almaktadır) Hadis hakkında detaylı bilgi edinmek için ;Yusuf el-Kardavi İhtilaflar karşısında İslami tavır /sayfa 62 )