Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
ÇOCUĞUMUZA İSLAM'I NASIL ANLATALIM ?  

1)Okul  öncesi:0-6  YAŞ
     Bebeklik    çağı:0-2=İlk  çocukluk
    Oyun çağı     :3-6 ... 4 .  yaş  dinle  ilgili   soru  sormaya  başlanan yaştır.Sorulara onlarım yaşlarına uygun somut örneklerle cevaplar verilmelidir.Çocuk bu yaşta " Kişilik ve karakterini  geliştirir" .Ayrıca bu yaş " Taklit  " çağındadır. 
 

2)Okul çağı:7-12

    12yaş:Son  çocukluk

    13yaş:Erinlik  öncesi

    13-15yaş:Erinlik  ,buluğ

    16:Erinlik  sonrası  

   Temyiz  çağı 8-9 yaş civarıdır.Cennet  cehennem  bu  yaşlarda  çocuğa öğretilebilir.Çocuk bu yaşta korku ile tanışabilir - Cehennem -  ; Sevgi  doğuştandır,korku  sonradan  kazanılır.Engelleyici  değil  ufuk  açıcı  olmak gerekir.Yapma  dediğimiz  şeyin  alternatifi  olmalıdır.
 

3) Gençlik : 18-20
     Bu  döneme  ikinci  doğum  adı da  verilmektedir.
 

                    15-20 YAŞ  ÖĞRENCİLERİNDE  DAVRANIŞ  PSİKOLOJİSİ

 1)Bu  yaş  grubunda yaşanması  gerekenler  yaşanmalı.Bu  devirde  yaşanması  gerekenler yaşanmazsa  30 'unda da  çocuk  gibi  davranırlar.

2)Erken  yaşta  olgunlaşma  sağlanmalıdır.

3)Yetişkin  muamelesi  yapılmalıdır.

4)Bu yaş Toplumsal  gelişim  açısından  en  zayıf  dönem:Büyüklerle  bir arada  olmaktan  hoşlanmazlar.

5)Yetişkinlere  karşı  isyandadırlar.Yetişkinlerde gördükleri  olumsuzluklar onlarda  yıkımlara  sebep  olur.

6)Hayalperesttirler.

7)8-10  yaşlarında idol  edindikleri  kişilerde  gördükleri  yanlışlıklar  onlarda  yıkıma  sebep olur.

8)Beden  kimyasında  ciddi  değişiklikler olur. Fiziksel  olarak ta  gelişir.(Gergindirler, hassas  dönemdedirler.Emrivaki , onur  kırıcı , kişiliklerini  aşağılayıcı  davranılmamalı)

9)Sakardırlar.(Bedeni  hızlı  geliştiği  için) daha önce kavradıkları uzandıklarına daha çabuk ulaşır ve bu onları sakar yapar...

10)Otorite  kabul etmezler (Rica  ile istekte bulunulmalı,  aksi  durum nefrete  sebep  olur  )

11)Arkadaş(akran) önemlidir.(İyi  arkadaş  seçimine  yardım etmeli , rehberlik  bunaltmadan yapılmalı , atılımları engellenmemelidir)Kontrollü serbesti sağlanmalıdır.

12)Aileden  kopar,ailesini  beğenmez(Kompleks  değildir)

13)Bağımsızlığına  düşkündür(Dinin  " yasaklar "   bölümünü  ön plana  çıkarmamalıyız)

14)İdolleri  iyi  seçmek  lazım (İdolleri  iyi  seçilmezse artistlere, şahsiyetsiz  ve  karaktersizlere taparlar)

15)Şairdirler, duygusaldırlar...

16)Arkadaşlıkları  çok  kuvvetlidir.Arkadaşı  için canını verir.Arkadaşına yaptığınız bir  yanlışı  kendilerine yapılmış  kabul  ederler

17)Aşırı  hareketlidirler (Enerjilerini attırtmak gerekir,oyun  ihtiyacını karşılamalıyız)

18)Giyim  kuşama  düşkündürler  .

19)Monotonluktan  hoşlanmazlar(Değişiklik,yenilik yapmak lazım) “Din duygu eğitimidir, bilgi  eğitimi  değildir.Bilgi  eğitimi  olsaydı dini  en güzel  İlahiyatçı ,   mesela İlahiyatçılar yaşarlardı.”

Dini  hissettirtmek, Allah  ve Resulünü  hissettirtmek  lazımdır.Duyguları  harekete  geçirerek filmler,resimler  piyesler,kıssalar, menkıbeler ön plana çıkarılmalıdır...

Dinimizi  bilgi  yığını  olmaktan  çıkarmalı,duygu  yoğunluğu haline  getirmeliyiz.

20)Korkuları  vardır –Gruptan  dışlanma ...vs gibi -

21)İftiraya  uğramaktan  nefret  ederler(Hayal  edilemeyecek  davranışlar, tepkiler verirler)

22)Yalancılık  itham  edilmek ( "Yalan  söyleme , doğru söyle "sözcüğü  dahi bizden  nefret  etmelerine sebep  olabilir.Hataları Yüze  vurma  yapılmamalıdır-hayasızlaşırlar...)

23)Güvenlerini, kendilerini  sevmelerini sağlamalıyız.k.Kendileriyle, aileleriyle,çevresiyle,Yaratanıyla  barışık olmasını sağlamalıyız.Toplumla  iyi  ilişkiler  kurmasına yardımcı olmalıyız.Küçük  görevlerle = başarmaları  sağlanmalı = sorumluluk almaları sağlanmalı ve sonunca söz ile bile olsa takdir edilmelidirler... zaman kendilerine  güven kazanabilirler .

24)Onları  kırmamalıyız.

25)Onlara Öfkelenmemeliyiz.Onlarla  için dertleşelim  hoşlanırlar.

26)Toplantı- etkinlik, yarışma,gezi , piknikler,küme  çalışması,Eğitici faaliyetler ile kendisine Sorumluluk  kazandırtmalıyız.
 

                                BU YAŞLARDA ÇOCUĞU   DİNE  YAKLAŞTIRAN  ŞEYLER

1)Sonsuzluk  duygusu=Ebedilik  arzusu=Cennet,Cehennem

2)Sevgi  ve  sığınma  ihtiyacı(Dini  sığınak  olarak  verelim)

3)Güven  içinde olma  ihtiyacı(intiharın,  mutsuzlukların  en  ağır olduğu  yıllardır.)

4)Suçluluk  ve  günah  duygusu(Dini  sığınağı  için  almalıyız)

5)Yalnızlık  ve  teselli  ihtiyacı (Din  içinde tövbe-Psikiyatri)

6)Çözümsüz  sorular(Ölüm  sonrası,Rüyada  gözsüz  görüyoruz...Bilimin  çözemediği  sorular)Hepimizin  cevabı  BİLİMİN IŞIĞINDA DİNİ AÇIKLAMALAR İLE verilmelidir.

7)Tepkisel  yapıda olanlar   daha  sonra  dine  yönelebiliyorlar ...

8)Toplumsal  yapının  bozuklu =Batının yönetmesi...vs
 

                                      DİNDEN   UZAKLAŞTIRAN  ŞEYLER

1)Bağımsızlık  ihtiyacı=Sınırsız   özgürlük. “Hak'ka   esir  olmayan  herkese  kul  olur.”

2)Cinsel  arzuların yoğunluğu   .

3)Yanlış  ve  hurafe  bilgiler.

4)Din  dilinin   yetersizliği (Kelime  kavramlarını  anlamaması)

5)Rehbersizlik(Önder , rehber ,idol,örnek  Müslüman )

6)Müslümanlık  ve  baskı =Baskıcı Müslüman  ailede  yetişen  gençlere  İslam'ı  anlatmak - sevdirmek - özümsetmek  çok daha zordur)

7)Dini  konuda  desteksizlik  (Bilgisayar,Internet kitap eksikliği ...)

8)Modern  hayatın  çekiciliği.

9)Söylenenle  uygulananlar  arasındaki çelişki.

10)Dini  kötü  temsil  edenlerin  varlığı.
 

                                           GENEL ÖZET

1)  14-15 Yaş Din gelişimi:Dini  uyanış,Dini  duyarlılık,samimi,sıcak oldukları dönemdir.İbadete  düşkünlük  vardır.Mübarek  gün ve  gecelere çok önem  verirler. 15-16 Yaş  Din gelişimi:Dine  karşı  çıkar, akılla  doğruları  bulmaya  çalışır.Mantıkla din anlaşılmaz.Akıl sınırlıdır,din  sınırsızdır.Akılla  dini  yorumlarlar olumsuzluk oluşur.

2)Cinsel  konularda arzu  ve  istekleri meşru  zeminde tatmin  etmek  isterler.Din  buna  karşı  olduğu  için  dine  karşı davranış  sergilerler.

3)Özentileri  vardır.Din  bunu  engeller.

4)Çelişkiler  vardır(Dindar gibi gözükür-çelişir)

5)Sığınak  ararlar.Din  en büyük sığınaktır.

6)Kendilerine  yalnız hissederler Din  burada  anlatılınca   çözümdür.

7)14-16 Yaş :En problemli dönem. Dinde  en kararlı  dönem  başlıyor,toparlanma  başlıyor.Zihin gelişimi en üst  düzeydedir.

8)Dini  hocaya  bakarak  öğreniyor,idol  ediniyor,idoldeki  yanlışlık  dinden de  uzaklaştırıyor.

    Ergenin  yetişkin  olduğunda özgüveni  gelişmiş,kişiliğini  sağlıklı  temellere  oturtmuş,komplekslerden uzak bir insan olmasını istiyorsak onunla olan ilişkilerimizde sevgi ve ilgiye yeteri kadar yer vermeliyiz.Ergen bu özelliklerle yetiştiğinde  dini, fonksiyonel olarak yani sadece  korkuları yatıştıran, arzuları  yerine getiren bir  olgu  olarak  algılamayacaktır.Aksine  onun  dini anlayışı, müsamaha ,saygı  başkalarına  iyi  niyet, dini  emir  ve yasaklara  riayet,ibadetlerde  devamlılık gibi  pratik ve  gözlemlenebilir etli  ve  özelliklerle  belirlenmiş  olacaktır.Böylece o, dini  içselleştirmesiyle birlikte, dinin  sadece öte  dünya  için değil bu  dünyadaki  çeşitli  oluşumlar için gerekli olduğu  bilincine  varacaktır.  
 

                                 EĞİTİMDE 5- 10 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR

        5-7 YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN GÖSTERMİŞ OLDUKLARI ORTAK ÖZELLİKLER

 • Grup içinde çalışma ve oynamaya hazırdırlar, paylaşmayı bilirler, oturup ebeveyni  dinleyebilirler.
 • Konsantre olabilirler, ne zaman ve nasıl sessiz olunması gerektiğini bilirler.
 • Kendileri ile barışıktırlar.
 • Hayali oyunlar oynayabilirler, mizah yüklü bir düşünce yapısına sahiptirler .
 • Yanlış ve doğru duygusu gelişmeye başlamıştır.
 • Başkaları hakkında keskin yargılar geliştirebilirler .
 • Cinsel kimliklerinin farkındadırlar.
 • Ben merkezcidirler ve sıkça kendilerini başkalarının yerine koymayı beceremezler.

                             BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ

•Basma kalıp ya da tekrara dayalı oyunlar yada sadece kendi başına oynama.

•Kayıtsız kalma ve duygusuz davranışlar.

•Bulunduğu çevrede  sorunlar çıkararak kendini ifade etme.
 

          7-10 YAŞ EVRESİNDE ÇOCUKLARIN SAHİP OLDUKLARI ÖZELLİKLER

 • Sezgisel düşünmenin yerini mantıksal düşünmeye bıraktığı’ nedensellik dönemi’ başlar.
 • Bilişsel düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde başlar.
 • Bu evrede çocuklar örgün eğitim için hazırdırlar.
 • Motor becerilerinde kaydedilir bir gelişme gösterirler.
 • Dinleme becerilerinde kaydedilir bir gelişme gözlenir.
 • Uzlaşma ve işbirliği içindedirler.
 • Bu özelliklerinden dolayı yakın arkadaşlıklar kurabilme becerileri geliştirirler.
 • Oyunlarda yenilgiyi kabul edebilirler ve yenilgiden dolayı yıkılmazlar.
 • Kuralları kabullenirler ve harfiyen uygularlar.
 • Ödül,  övgü gibi somut karşılıklara  cevap verirler
 • Korkuları kabullenmezler.

                      BU EVREDEKİ UYARI İŞARETLERİ

*Yaş gruplarından kendini soyutlama ya da mahrum bırakma.

*İyi yapamama korkusu, sürekli olarak ödül ve övgülere gereksinim duyma.

*Her zaman birinci olma kazanma gereksinimi.

 

                                                        

 

                                                        Karakter eğitimi ailede başlıyor

  Bir insanın hayat maratonu içinde kendisini sabırla ayakta tutacak, olaylar karşısında sarsılmamasını sağlayacak en önemli özelliği karakteri. Sağlam karakterli, doğru düşünen, hadiselerin üstünden gelmesini bilen bir yetişkin olabilmek için, eğitim aileden başlıyor. Doç. Dr. Halil Ekşi, düzgün karakterli çocuklar için ebeveynin iyi bir rol modeli olması gerektiğini belirtiyor. Her aile çocuğunun başarılı ve iyi bir insan olmasını ister. Okul performansı yüksek, akranları arasından sıyrılmış, iyi bir iş sahibi olmuş aynı zamanda saygılı, sorumluluk duygusu gelişmiş, iyiliksever, doğru sözlü bir çocuğa sahip olmak tek arzularıdır. Oysaki çocukların ilk ve öncelikli karakter 'şekillendiricileri' ebeveyndir. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ekşi, düzgün karakterli çocuklar için ebeveynin iyi bir rol modeli olması gerektiğini söylüyor. Çocuklarda 1,5 yaşından itibaren çevresel etkiye bağlı olarak karakter oluşmaya başlar. Doç. Dr. Halil Ekşi, karakter oluşumunda en büyük yükün özellikle de okulöncesi dönemde ebeveynde olduğunu belirtiyor. Ekşi, "İnsan doğasında var olan birtakım 'iyi niteliklerin' çocuklarda ortaya çıkması, gelişmesi için çaba sarf edilmeli. Ancak şu unutulmamalıdır ki çocuklarımızın doğuştan getirdikleri özelliklerin iyiye yönlendirilmesi ve ahlaki değerlerin oluşturulması zaman ister. Çocuklara öncelikle dürüstlük, başkalarına saygı ve sorumluluk gibi temel değerler verilmelidir. Büyüdükçe sabır, adalet ve ölçülü olmak üzerine yoğunlaşılmalıdır." diyor.

Çocuklarınıza örnek olun

Evde iyi davranışlara modellik yapın. Komşusunun haklarına saygı gösteren, başkalarının arkalarından konuşmayan ebeveynler, adalet veya sorumluluğa dair çocuklarıyla konuştuklarında daha etkili olacaklardır. Kendinize ve ailenize yüksek ahlaki standartları hedef edinin. Eşinize, çocuklarınıza ve diğer aile fertlerine karşı saygılı olun. Unutmayın, çocuklarınızın başkalarına karşı duyarlılık ve duygudaşlık kazanabilmeleri, diğerlerine saygıyla davranmalarına bağlıdır ve bu konuda model sizsiniz. Ailenizle televizyonsuz bir ortamda yemek yemeye özen gösterin. Yemek hızlı bir atıştırma dahi olsa bu zamanı, çocuklarınızın sorunlarını dinlemek için bir fırsat olarak kullanın. Aile etkinlikleri planlayın. Çocuklarınızı bu planlarınıza dahil etmeyi unutmayın. Kendi önerilerine değer verildiğini fark etsinler. yanlarında asla kötü alışkanlıklarınızı sergilemeyin. Çocuklarınıza ahlaki ve manevi değerlerinizi aşılamayı unutmayın. Ailenizle birlikte çeşitli sosyal hizmetlere katılın. Çevrenizde yardıma muhtaç kimseler varsa onlarla ilgili yapılacak çalışmalara çocuklarınızı da dahil edin. Çocuklarınızla birlikte evde okuma zamanı oluşturun. Özellikle edebi eserler, karakter gelişimi için iyi birer kaynaktır. Kitaplardaki karakterlerin sergiledikleri davranışlar üzerine konuşun. Para harcamaları konusunda plan yapmalarına yardımcı olun. Kendi bütçelerini yapsınlar. Siz de maddi olmayan ödüllendirme yöntemini kullanmaya özen gösterin. Çocuklarınızla sizin hayatınız ya da geçmiş büyüklerinizin hayatları hakkında konuşun. Böylece kendi yaşamlarında başkalarının etkilerini ve önemini kavrayabilirler. Bu aynı zamanda, bir aile geleneği oluşturulmasını da sağlar. Çocuklarınıza, hayatınızda değer verdiğiniz, beğendiğiniz kişilerden bahsedin. Sahip olduğu hangi özelliklerden dolayı onları beğendiğinizi izah edin. Onların kendi kahramanları hakkında da konuşun. Çocuklarınızın günlük problemlerini kendilerinin çözmelerine müsaade edin. Seçeneklerden bahsedin, cesaret aşılayın.

Gazeteler yoluyla karakter eğitimi

Çocuklara doğru ya da yanlış davranışları göstermek adına gazetelerden örnekler verilebilir: Saygı: Seçilecek bir haberde saygı sınırlarının zorlanıp zorlanmadığı değerlendirilip, kime niçin saygılı olunması gerektiği anlatılabilir. Sorumluluk: İlgili bir haber bulunarak, sorumlu ya da sorumsuz davranış olma açısından bu konu üzerinde konuşulabilir. Doğruluk: Doğru ya da yanlış davranış içeren bir haberi gazeteden bulmasını isteyebilirsiniz. Hoşgörü: Çocuğunuz çeşitli kültürleri, dinleri, anlayışları temsil eden haberleri toplayabilir. Daha sonra bu haberler üzerinden insanların farklılıkları ve niçin hoşgörülü olmak gerektiği üzerine konuşabilirsiniz. Cesaret: Bir yangın haberinde itfaiyeciler, ya da bir çatışma haberinde savaş muhabirleri örnek gösterilip, olumlu cesaret örneği sergileyen kişi ve gruplar hakkında değerlendirme yapılabilir. Adalet: Adalet duygusunun önemini, gazetelerden seçeceğiniz olumlu ya da olumsuz haber örnekleriyle tartışın. Ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar, polisiye olayları anlatan haber örnekleriyle kişiler, kurumlar ve toplumların niçin adalet duygusuna sahip olması gerektiğini değerlendirin. Bu tarz bir iletişim, çocuğun karakter oluşumu yanında olayları algılama ve çözümleme yeteneğini de geliştirecektir.  (Zeynep KAÇMAZ : Zaman: 29.03.2011)