Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
FATİHA  SURESİNİN    MEAL-TEFSİRİ 

                                                    BİSMİLLAHİ'R-RAHMANİ'R-RAHİM

                1-Rahman  ve Rahim olan  Allah’ın Adına;

                2-Bütün evreni  yoktan var edip, sonrada onu eğitip, ona düzen veren, Allah’u Teala  övülmeye ve teşekküre layıktır

                3-Bu dünyada hem mü’minlere hem kafirlere acıyan, rızkı veren (Rahman) Allah, ahirette  sadece mü’minlere acıyarak 
          (Rahim), günahlarını affedip cennete koyacaktır,kafirlere yaptıkları kötülüklerin karşılığını gösterecektir.

                 4-Kıyamet gününün tek yöneticisi, hakimi (Malik) Allah’u  Teala’dır.
           5-Ey Allah'ım sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz.

                 6,7-Ey Allah’ım, bizi Kur’an yolunda yürüt, kızdığın ve sapıtmış olanların yolundan, izinden yürütme.Onları  bize
           önder, rehber kılma.

                                                                       MEALİ :

                 1-Rahman ve Rahim olan ALLAH'IN  ADINA,

                 2-Allah evreni, kainatı (Yeryüzünü, gökyüzünü, gezegenleri, yıldızları, hayvanları, bitkileri,taşları…) yoktan var etmiş, yaratmış sonrada  eğitip-düzene  koymuştur.İnsan var olan tahta-kum-çimento  ile belli bir düzenleme de bir ev yapabilirken, yüce Yaratıcı hiç  bir örnek yokken, yoktan var ettiği evreni belli bir düzenle eğitmiş,(Tabiat kuralları : Sünnetullah) Hâlık (Yaratıcı), Rab,(Eğitip, düzenleyen) olduğunu ispat etmiştir.Hiçbir yaratılan Allah’ın emrinden (eğitimi sonucu üzerine aldığı görevinden: Bitki;meyve-sebze  yapar, arı; bal yapar…) - sözünden dışarı çıkmazlar: Allah dünya'mıza  dönme emri  vermiştir, dünyamız, pilotsuz, benzinsiz, motorsuz… milyonlarca senedir döner ve uçar.Tohum  eğitilmiştir; içine bilgi yüklenmiş, ufacık tohum, toprağa düşer düşmez, kök salmakla, çiçek-meyve-yaprak vermekte, renkli, kokulu, tatlı meyve-sebze vermekte, kendisi gibi  binlerce tohum yaymaktadır(Allah’ın  direk eğitmediği, yaratıp, sonrada eğitimini ; öğretmen(Peygamber) ve(kutsal)  kitap göndermekle dolaylı yollardan  yaptığı insan ve cinler  ilahi eğitim kurallarına uyarlarsa cennete, uymazlarsa cehenneme  gidecektir.Bitki ve hayvanlar için cennet-cehennem yoktur. Çünkü onlar serbest ve eğitilmemiş değillerdir, onlar(Yüce Yaratıcı tarafından kurulmuş, yönlendirilmiş, direk eğitilmişlerdir, aldıkları emir dışında bir şey yapamazlar.)Evrendeki her canlı birbiri ile uyum-ahenk içindedir: su göğe çıkar, iner, toprakça emilir, topraktan suyu, minareli bitki, bitkiden hayvan, hayvandan insan alır, insan ölünce onu  toprak yer… Kışın insanın ihtiyaç duyduğu C vitamini topraktan  portakal-mandalina olarak fışkırır…)

                Böyle bir Allah övülmeye layıktır ve ayrıca bize  verdiği uyumlu el-ayak-göz… sağlık,anne-baba…gibi  rızıklar için ise teşekküre (Şükür) fazlasıyla layıktır: El-Hamdü lillah.

               3-Bu dünyada hem Mü’minlere, hem kafirlere acıyan, rızkı veren -Çünkü  hepsi O’nun  yarattığıdır- (Rahman) olan Allah’u Teala, Ahiret'te  sadece Mü’minlere acıyacak (Rahim), günahlarını af edip onları cennete  koyacaktır.

              4-Kıyamet gününü tek yöneticisi, idarecisi, hakimi (Malik) Allah’u Teala’dır. Bu dünyada kral, padişah, başbakan, komutan, vali, müdür, patron… olanlar, o gün sadece sevap ve günahlarını ile imtihan sonucunu bekleyen kullar olacak(Dünyada İslam'ın amaçladığı ve belli dönemlerde uygulama safhasına geçen ) sınıfsız, üstünlüğün sadece takvada (Kur’an’a  uymada) olduğu bir ortam var olacak ve tek idarecide Yüce Allah ( C.C. ) hazretleri olacaktır.

              5-Ey Allah’ım, sadece sana ibadet ederiz; Kur’an’a  zıt bir kural-kanunu kabul eden, Allah’ın kuralını rededen, dolayısıyla Allah’ın Kuralını beğenmeyen, Allah’ın kuralına ortak koşan-şirke düşen - Allah’a ibadet (itaat) etmemiş olur, böyle kişilerin sonu ise hüsrandır.

             Ve  sadece senden yardım dileriz;Bir insan bize yardım yapsa bile biliriz ki ey Allah’ım  asıl yardım eden sensin, o kulun sadece bir vasıtadır, vasıtaya takılıp seni  gömemezlikten gelmeyiz : Bize " çek " getiren postacı 'ya teşekkür ederiz ama asıl göndereni asla unutmayız, tabağımıza yemek koyan kepçe'dir ama asıl  yemeği veren aşçıdır,... bizi iyileştiren ilaç ve doktor'a iyilikleri için teşekkür etmeliyiz ama asıl bizi iyi etmek  için o  vasıtaları kullanan Allah'ı asla göz ardı etmemeliyiz...Unutmamalıyız ki ilaç ve doktor araçlarını kullanıp iyileşemeyen milyonlar var...! Ey   Allah’ım vasıta kıldığın kulunun işimi yapmasına izin ver, Ona  unutturma, onu canlı, zinde  tut. İşimi ancak  sen  istersen o vasıta kulun yapabilir. Ey Allah’ım  ilaç-doktor değil  sen izin  verirsen,  bu vasıtaları sen kabul edersen beni  iyileştirebilir. Bu vasıtaları hayırlısı ile kabul et.

              6.7-Ey Allah’ım. Bizi Kur’an Yolunda yürüt, kızdığın ve sapıtmış olanların, yolundan çıkan (Yahudi ve Hıristiyanların) yolundan, izinden yürütme. Onları bize önder, rehber, kılavuz kılma. Kur’an’a  uyup, O’nu uygulayan, dünyada hayata aktarıp, dünyasını cennete çeviren, böylece ahiretteki Cenneti de garantileyenlerden bizleri eyle , kitabını bozup ,beğenmeyenlerden uzak, seni sevip senden korkanlara bizleri yakın eyle bizleri yolunda yürütecek güçlü irade sahibi kullarından eyle  Ya Rabbe’l  Alemin…AMİN

             NOT: Bu kısa tefsir “namazda” fatiha suresini okurken, anlamını  düşünebilelim diye yazılmıştır… İnşallah  uygulama gücüne ve ihlasına  kavuşuruz!