Ana Sayfa İrtibat Amacımız    Ateist, Oryantalistlere Cevaplar       Biz Kimiz ? İlkelerimiz
  Müslüman olmak kolay mı?

       Thomas Carlyle: "Onun dini kolay bir din değil: Sıkı bir oruç, yıkanmalar, günde beş vakit namaz ve içkiden uzak durma; Bu din kolaylığından dolayı başarıya ulaşmadı." ( Thomas Walker Arnold, İslam'ın tebliğ tarihi, s. 534)

 

       "Kamil Müslüman, aynı anda hem gururlu, hem mütevazi olan insandır. Hem kusursuz bir efendi, hem de kusursuz bir hizmetçidir." ( Gai Eaton, İslam Ve İnsanlığın Kaderi, s. 68) 

 

 

 

             Müslüman olunca ateist- kafirlere göre daha mı torpilli oluruz, Sadece iman edince diğer insanlara göre daha mı rahatız?

 

  Müslüman olmak;  sorumluluk sahibi olmak, yükümlülüklerini unutmamak, sadece dünyayı değil, ahireti de düşünerek hareket etmek, egoist olmamak, evrensel düşünmek, adalet, paylaşım ve ihlas ile hareket etmeyi gerektirir.

 

  Müslüman;

 

  İnsanları soydaş; Müminleri kardeş kabul eder ( Hucurat, 13; Buhari, Zekat, 18),

  Vurdumduymaz, nemelazımcı olmaz ( Hicr, 70; Müslim, iman, 74, Birr ve Sıla, 142; Ahmed b. Hanbel, 1,55; Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167) dünyanın neresinde olursa olsun, zalime karşıdır ve mazlumun yanındadır ( Hud, 18, 113; Tevbe 14) zülmetmez; zülme de rıza göstermez ( Müslim, Birr 56; Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65; Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11; R.Salihîn:3/177, 1/238; Ramuz:13/13; Ramuz el-Ehadis:465/4; Araf, 44-45;  Bakara:193; En’am, 47) Kul hakkına; insan haklarına önem verir (Nisa-2; Buhari, Büyu: 6/1020, Fethu’l-Bari 4/447; İbni Mace 2/817; Albani Sahihu’l-Cami 1493 ; Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27; Müslim, Fedail 66, Tirmizi, Birr 16 ) Zalimlerden ise uzak olur (Hud, 113)  Hak  olanı savunup kötülüklere engel olmaya çalışır aksinin dünyada hem ahirette kaybetmek olduğunu bilir. ( İsra, 72; Enfal, 71; Mâide, 2; Ali İmran, 110; Araf, 165; Müslim İman 20, I, 69; Nesâi, İman 17, VIII,11,112; Ebu Davud, Melahim 17, (4336); Tirmizi, Tefsir, Maide (8050); Tirmizî, Fiten, 9. IV, 468; İbnu Mace, Fiten 20) ama düşmanına bile yumuşak davranır ( Ali İmran, 159; Taha, 43-44),

  İyiliği sadece konuşmaz (Bakara, 44; Saff,  2) hem iyilik yapar, hem kötülükten uzak durur ( Ali İmran, 104, 114; Tevbe, 71; Hac, 41; Nisâ, 36;  Lokman, 17, Asr, 2-3) hem de yaptığı bu iyiliği gizli yapar (Bakara, 271) verdiklerini sevdiği şeylerden verir ( Ali İmran, 92; Bakara, 267) karşılık beklemeden verir ( Bakara, 272) Darlıkta da bollukta da infak ederler (Ali İmran, 133) ve asla yaptığı iyiliği reklam için ifşa edip başa kakmazlar ( Bakara, 264-265) Sadece iyilik yolunda yarışıp ( Bakara, 148; Maide, 2) kötülüğe ise asla yönelmez (Hud, 116) hatta o kötülüklere yaklaşmazlar bile! (Buhari, İman, 39; Müslim Müsakat, 109), Helal ve temiz olan şeylerden yerler. (Bakara,168)

  Şahitlik yapar  ( Bakara, 283 ) ve bu şahitlik kendi, ana babası ve yakınları aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetir ki muhatabı ister; zengin, ister fakir olsun, ( Nisa, 135; Enam, 152; Maide, 8) o Müslüman daimi adildir ( Enam, 15; Nâhl, 90; Miade, 18; Nisâ, 58 ) dosdoğru olur; hak yoldan sapmaz ( Şura, 15) alacağını erteler veya bağışlar ( Bakara, 280) faize bulaşmaz ( Bakara, 275) Af edicidir  (Şura,  40-43 Ali İmran,135,159; Nur, 22) hataları bağışlar (Maide, 45; Araf, 199 )  Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler (Ali İmran, 133)  ve kötülüğe bile iyilikle karşılık verir ( Fussilat, 34; Rad, 22),

  Kendi kötü olursa başına kötülük geleceğini bilir ( Rad,11) Kibir, gösteriş yapmaz ( Furkan, 63; Nahl, 23, 29; Maun, 6) Hem dünya hem ahiret dengeye yaşar (Kasas, 77) Dünyaya meyletmez, ahireti daimi hatırlar ama dünyadaki rızkını da unutmaz  (Hadîd, 20 ;Kasas, 60, 77; İsra, 18-19; Bakara, 201;  Nahl, 96; Ali İmrân, 14-198;  Ra'd, 26;  A'la, 16-17 ) Ne cimri ne müsriftir ( İsra, 29) Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. (En’am, 52) Sadece farz olan iyilikleri yapmaz ayrıca da mallarından iyilik için verir ( Tevbe, 103),

  Her zaman okur, kendini geliştirir; iki günü eşit geçirmez ( Temyizu't Tayyip min'el Hadis, 162, Devamı ) Yalan, dedikodu, kıskançlıktan, zandan uzak olur  (Müminun, 8; Hac, 30; Zümer, 32; Buhari, Edeb , 69; Hucurat, 12; Müslim, 4/2001 ; Tirmizi, 4/239;Ebu Davud, Edep, 44; İbn-i Mâce, Zühd,22 ; Müslim, Birr, 28-34; Ebu Dâvud, Edeb 52) Zina etmez; hatta göz ile bile harama bakmaz  (Müminun, 5; İsra, 30-32; Nur 31; Müslim, 4801, Müslim, Kader 20; Tirmizi, Edeb 28,35, (2787); Ebu Davud, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, 8/ 153); Buhari, İstizan 12;   Hakim, Müstedrek, 4/314; Münzirî, et-Tergib ve't-Terhîb, III, 63 ) Yalan şahitlik yapmaz (Furkan, 72; Buharî, Şehadet , 10; Müslim, İman , 143 )  Adam öldürmek  (Mâide, 27, 28, 29), hırsızlılık yapmak, yağmalamaktan uzak durur (Yûsuf, 75) İsraf etmez ( Araf, 31) Gıybet - Arkadan doğru bile olsa  konuşma- yapmaz (Hucurat, 12; Tirmizî, Birr, 23; Dârimî, Rikat, 6; Mâlik, Muvatta, Kelâm,10; Ahmed b. Hanbel, II, 384, 386 ) Emaneti korurlar, sözlerinde dururlar, insanlara yardım eder,  (Bakara, 177) Harama gözle bile olsa bakmaz () bilir ki O Allah her şeyi görür ( Hucurat, 18)