Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
  KISA TANIMLAR

BEL'AM : Allah'ın adını kullanarak,insanları dinin asıl hüviyetinden uzaklaştıran, heva ve heveslerine uyan bilginler.

CAHİLİYE : İslam'ın hükümlerinin uygulanmaması, bilinmemesi durumu

CİHAD : Allah'ın istediği gibi İslam'ın yaşanmasıdır.

DIRAR MESCİDİ : Mü'minleri bölmek,İslam'a savaş açmak için kurulan,kendilerini savunurken "...iyilik için bunu kurduk." diye yemin edenlerin kurduğu münafıkların kurduğu mescid.

DİN : yaşam tarzının adıdır.Yaşam şeklimizde dinimizidir!

GÜNAH :  insana zararlı  olan.

İLAH : İbadet edilen,kanun koyan,iyiliği beklenen,rızası gözetilen.

KAFİR : Gerçeği örten.

KAVMİYETÇİLİK : İslam'ı yeterli görmeyip yanına eklemeler  yapmaktır, küfürdür.

KORKU : Allah'tan korkmayanların her şeyden korkmasıdır.

PUT : Tapınılan Heykel.Mesela , Kilise'lerdeki İsa heykelleri...

RAB : Eğiten,düzenleyen.Mesela :"Rabbu'l-Alemin" :Alemleri yoktan var edip bir disipline koyan..

RİYA : Amelde,ibadette Allah'tan başkasına yönelmektir.Şirktir! 

ŞEHİD : Allah yolunda savaşan ve sadece İslam için hayatını feda eden insan.

ŞERİAT : Kural,kanun demektir.Zıttı Anarşizmdir,kuralsızlıktır....Maide :48

ŞİRK : Affı olmayan en büyük günah!Şirke düşene müşrik denir.Şirk ; Kur'an'da bulunan bir emir veya yasağın zıttını kabul etmektir." Onlar Allah'ı bırakıp haham ve papazları Rab edindiler..." Tevbe  31 , Allah'u Teala'nın dışında haham,papazın( her türlü lider,yöneticinin...) koyduğu helal ve haramları kabul şirktir.Müşrikler Tanrıya inanırlar fakat O'na ulaştıracak vasıtalar ararlar.Putlar,Mezarlar...vs.  vasıta kılınarak Allah'tan yardım istemek gibi ! "putlara tapanlar :Bunlar Allah'ın katında bizim şefaatçılarımızdır." Yunus :18, demekte idiler ki ,  İslam bu görüsü tümü ile reddeder ve değiştirmek için resul'ünü gönderir!Unutmayalım , Cehennemin yolu iyi niyet taşları ile döşelidir!

TAĞUT : Allah'ın kanunları yerine geçmek üzere kanunlar icat edenler.

TAKVA : Allah'ın  ( CC) sevmemesi ihtimalinden korkmaktır.

VAKAR : Kimseye karşı kibirlenmeme,kimsenin de kendine karşı kibirlenmesine izin vermemektir.

ZİKİR : Allah'ı hatırlatan her iş,söz.